Zpět do hlavního obsahu
Česká republika

Autorská práva

Všechny údaje a obsah uveřejněný na našich webových stránkách jsou pečlivě kontrolovány a neustále rozšiřovány a aktualizovány. I přes pečlivou kontrolu obsahu nemůžeme zaručit úplnost, přesnost a aktuálnost informací.

Tato webová stránka je vám proto poskytována bez jakýchkoli záruk (ať už výslovných nebo implicitních) co se obsahu táče. Neneseme tedy odpovědnost za přesnost informací ani za to, že jsou aktuální nebo bez závad. Dále vylučujeme odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo konkrétní škody nebo následné škody. Toto vyloučení platí bez ohledu na to, zda škoda vznikla při návštěvě našich webových stránek nebo jejich používání, nebo jakýmkoli způsobem souvisí s těmito činnostmi, a zahrnuje (ale není omezena na) jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené viry, které by mohly ovlivnit váš počítačový hardware.

Autorská práva & Obchodní značky

Obsah těchto webových stránek podléhá autorským právům. Bezplatné použití, kopírování a distribuce těchto dokumentů se tímto poskytuje pouze pro nekomerční použití za předpokladu, že výše uvedená poznámka o autorských právech se objeví ve všech kopiích a toto oznámení o autorizaci se objeví také ve všech doplňujících dokumentech. Používání názvu AOP Health v reklamě spolu s distribucí těchto dokumentů vyžaduje výslovný předchozí písemný souhlas společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Veškeré informace, dokumenty a ilustrace na tomto webu jsou majetkem společnosti AOP Health a jsou určeny výhradně k použití pouze pro tyto webové stránky. Neoprávněné použití jakýchkoli informací, dokumentů a ilustrací z webových stránek AOP Orphan Pharmaceuticals AG není povoleno.

Zdravotní informace

Tato webová stránka může obsahovat informace týkající se lékařských a zdravotních témat. Tyto informace však nenabízejí alternativu k doporučením lékařů, lékárníků nebo jiných zástupců zdravotnického sektoru a nesmí být použity k autodiagnostice nebo k diagnostice jiných osob. Vědecké údaje i informace týkající se vývoje přípravků nebo terapií jsou prvotně publikovaná data, a proto mohou být dále aktualizovány a měněny.

Odkazy

Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které jsou na této webové stránce zcela nezávislé. Neděláme žádná prohlášení ani neposkytujeme záruky jakéhokoli druhu ohledně přesnosti, úplnosti nebo autentičnosti těchto hypertextových odkazů nebo jakýchkoli informací či obsahu obsaženého na jiných webových stránkách. Jiné webové stránky, na které tento web odkazuje, navštěvujete na své vlastní riziko.