Zpět do hlavního obsahu
Česká republika

Vlastník stránek

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 
Leopold-Ungar-Platz 2
1190 Vídeň, Rakousko  
www.aoporphan.com
Tel.: + 43 1 503 72 44
Fax.: +43 10 503 72 44 5
E-mail: office@aoporphan.com
IČ: FN 237770m 
DIČ: ATU57344706 
GLN: 9110016561455
GISA: 24495165 & 24801492
Zapsáno u obchodního soudu: Vídeň, Rakousko 

Country Manager

Veronika Chicevičová

Jednatelé

Dr. Martin Steinhart and Bernhard Nachbaur, LL.M. 

Dozorové orgány

Obecní úřad pro 16. obvod ve Vídni, Rakousko, vykonávající obecný obchodní dohled

Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví

Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin AGES

Člen hospodářské komory Vídeň, Rakousko / Wirtschaftskammer Wien

Náplň společnosti

Česká verze:

Výroba a velkoobchod s léčivými přípravky a jedy Výroba, úprava a velkoobchod se zdravotnickými prostředky, pokud tyto činnosti nepodléhají žádným jiným předpisům

Platná pravidla a předpisy

Rakouský Zákon o léku (AMG)
Link: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010441

Rakouský Zákon o léčivých přípravcích (MPG)
Link: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011003

Rakouský Zákon o žinostech, obchodu a průmyslu (Gewerbeordnung GewO 1994)
Link: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517

Základní obsah

Informace pro pacienty, jejich příbuzné a další zúčastněné strany, jakožto i informace pro zdravotnické pracovníky o naší společnosti, indikacích, přípravcích, studiích atp.

Credits

Koncept, design & technická realizace:
VERDINO
Landstraßer Gürtel 3, 1030 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 533 36 53

welcome@verdino.com

Web font:
https://fontawesome.com/license

Autorská práva

Fotografie:
© VERDINO | Angelika Schiemer
@ bell&sass

Videa:
© Daniel Gottschling
© Thomas Peintinger