minge peamenüüsse
Eesti

Autoriõigused
Kõik meie veebisaidile postitatud andmed ja sisu vaadatakse hoolikalt läbi ning neid laiendatakse ja ajakohastatakse pidevalt. Vaatamata hoolikale sisu kontrollimisele ei saa me tagada teabe täielikkust, täpsust ja ajakohasust. Seetõttu pakutakse seda veebisaiti teile ilma selle sisuga seotud garantiideta (kas otsese või kaudse). Seetõttu ei vastuta me teabe täpsuse, ajakohasuse või puuduste eest. Lisaks välistame vastutuse otsese, kaudse, juhusliku või konkreetse kahju või sellest tuleneva kahju eest. See välistamine kehtib sõltumata sellest, kas kahju tekkis meie veebisaidi külastamisel või selle kasutamisel või on see mingil moel seotud nende tegevustega ning hõlmab (kuid ei piirdu sellega) mis tahes viiruste põhjustatud kaotusi või kahjustusi, mis võivad mõjutada teie arvuti riistvara.


Autoriõigused ja kaubamärgid
Selle veebisaidi sisule kehtivad autoriõigused. Nende dokumentide tasuta kasutamine, kopeerimine ja levitamine on käesolevaga lubatud ainult mitteäriliseks kasutamiseks, eeldusel, et ülaltoodud autoriõiguse teade ilmub kõigis eksemplarides ja et see autoriseerimisteade ilmub ka kõigis lisadokumentides. Nime AOP Health kasutamiseks reklaamis nende dokumentide levitamise kõrval on vaja AOP Orphan Pharmaceuticals AG eelnevat selget kirjalikku luba. Kogu sellel saidil olev teave, dokumendid ja illustratsioonid kuuluvad AOP Health'ile ja on ette nähtud kasutamiseks ainult selle veebisaidi jaoks. AOP Orphan Pharmaceuticals AG veebisaidilt pärit teabe, dokumentide ja illustratsioonide loata kasutamine on keelatud. 


Tervisealane teave
See veebisait võib sisaldada viiteid meditsiinilistele ja tervishoiuteemadele. See asjakohane teave ei paku siiski alternatiivi arstide, apteekrite ega muude meditsiinisektori esindajate nõuannetele ning seda teavet ei tohiks kasutada enesediagnostikaks või teiste diagnoosimiseks. Teaduslikud andmed ning teave toodete või ravimeetodite arendamise kohta avaldatakse esmajoones ja seega on need alati mis tahes tüüpi muutusteks avatud.


Lingid 
See veebisait võib sisaldada hüperteksti linke teistele veebisaitidele, mis on sellest veebisaidist täiesti sõltumatud. Me ei tee mingeid avaldusi ega anna mingeid garantiisid nende hüperteksti linkide või mis tahes muudel veebisaitidel sisalduva teabe või sisu täpsuse, täielikkuse või autentsuse kohta. Külastate teisi veebisaite, millega see veebisait on seotud, omal vastutusel.