minge peamenüüsse
Eesti

Põhjus

Kodade virvendus (KV) on üks levinumaid kliiniliselt olulisi südame rütmihäireid; on ennustatud, et KV mõjutab 2050. aastaks 5...16 miljonit täiskasvanut Ameerika Ühendriikides ja üle 1 miljoni täiskasvanu Jaapanis. Olemasolevad andmed näitavad, et KV levimus võib Aasia riikides olla madalam kui lääneriikides. Üle 80-aastaste inimeste seas on hinnanguline levimus Jaapanis 2...3%, lääneriikides 7...14%. Samas vanuserühmas on levimus Singapuris ja Koreas vastavalt 5,8% ja 4,0%; Hiinas on levimus 80...84-aastaste isikute seas hinnanguliselt 5,9%. Kultuuride vahel on ka võimalikke erinevusi ravipraktikas ja haigusest teatamistes ning geneetikas. Vaatamata nendele erinevustele võivad KV-ga seotud epidemioloogilised tegurid olla sarnased Läänemaailma ja Aasia populatsioonides.

KV-ga on seotud emboolilise insuldi, südamepuudulikkuse ja kardiovaskulaarse haigestumise suurenenud risk, sümptomiteks on südamepekslemine, pearinglus, hingeldus ja valu rinnus. KV ravi on suunatud arütmiaga seotud tüsistuste ennetamisele ja sümptomite vähendamisele. Ravi hõlmab konversiooni siinusrütmiks (SR); eelistatav on kiire kardioversioon, sest lühiajalise (<48 tunni) KV-ga patsientide viivitused rohkem kui 12 tundi võivad suurendada peaaju isheemiliste hoogude riski 30 päeva jooksul pärast konversiooni.

Allikas: Gregory N. Beatch, PhD,corresponding author Kiran Bhirangi, FRCS, Steen Juul-Moller, DMSc, and Jörg Rustige, MD, J Cardiovasc Pharmacol. 2017 Feb; 69(2): 86–92. 
Published online 2016 Nov 21. doi: 10.1097/FJC.0000000000000445 
PMCID: PMC5295492 
PMID: 27828791