Eiti į pagrindinį turinį
Lietuva

Autorių teisės

Visi mūsų svetainėje paskelbti duomenys ir turinys yra kruopščiai peržiūrimi ir nuolat plečiami bei atnaujinami. Nepaisant kruopštaus turinio valdymo, mes negalime garantuoti, kad informacija yra išsami, tiksli ir naujausia. Todėl ši svetainė jums suteikiama be jokių (aiškių ar netiesioginių) garantijų dėl jos turinio. Todėl mes neatsakome už informacijos teisingumą, ar ji yra naujausia, ar joje nėra trūkumų. Be to, mes nepriskiriame atsakomybės už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar specifinę žalą ar iš to kylančią žalą. Ši išimtis taikoma neatsižvelgiant į tai, ar žala atsirado dėl apsilankymo mūsų tinklalapyje, ar naudojant ją, ar yra kaip nors susijusi su šia veikla, ir apima (bet tuo neapsiriboja) virusų praradimus ar žalą, kurie gali turėti įtakos jūsų kompiuterinės įrangos.


Autorių teisių ir prekių ženklai

Šios svetainės turiniui taikomos autorių teisės. Šių dokumentų nemokamas naudojimas, kopijavimas ir platinimas yra suteikiami tik nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad aukščiau nurodytas pranešimas apie autorių teises bus pateiktas visose kopijose ir kad šis pranešimas apie leidimą taip pat bus visuose papildomuose dokumentuose. Norint naudoti pavadinimą AOP Health komercinėje veikloje kartu su šių dokumentų platinimu, reikalingas aiškus išankstinis rašytinis AOP Orphan Pharmaceuticals AG leidimas. Visa informacija, dokumentai ir iliustracijos šioje svetainėje yra „AOP Health“ nuosavybė ir yra skirti naudoti tik šioje svetainėje. Neleidžiama neteisėtai naudoti jokios informacijos, dokumentų ir iliustracijų iš „AOP Orphan Pharmaceuticals AG“ tinklalapio.


Informacija apie sveikatą

Šioje svetainėje gali būti informacijos, susijusios su medicinos ir sveikatos temomis. Tačiau ši svarbi informacija nepasiūlo gydytojų, vaistininkų ar kitų medicinos sektoriaus atstovų patarimų ir negali būti naudojama savęs diagnozei ar kitų diagnozei nustatyti. Moksliniai duomenys ir informacija apie produktų ar gydymo metodų kūrimą turi būti skelbiami pirmaujančiose vietose, todėl visada gali būti keičiami.
 

Nuorodos

Šioje svetainėje gali būti hipertekstinės nuorodos į kitas svetaines, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo šios svetainės. Mes neteikiame jokių pareiškimų ir neteikiame jokių garantijų dėl šių hipertekstinių nuorodų ar bet kurios informacijos ar turinio, esančio kitose svetainėse, tikslumo, išsamumo ar autentiškumo. Jūs lankotės kitose svetainėse, į kurias ši svetainė yra susieta jūsų pačių rizika.