Przejdź do głównej strony
Polska

Leczenie

Leczenie kondycjonujące (przedoperacyjne) odbywa się przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego, które wytwarzają komórki krwi. Ten rodzaj przeszczepu stosuje się u pacjentów, u których konieczna jest wymiana komórek krwiotwórczych ze względu na chorobę krwi (np. rzadki rodzaj niedokrwistości) lub nowotwór krwi.