Przejdź do głównej strony
Polska

Przegląd produktów

AOP Health koncentruje się na chorobach rzadkich. Portfolio obejmuje produkty w następujących obszarach terapeutycznych: HematoOnkologia, Kardiologia i Pulmonologia, Neurologia i Zaburzenia metaboliczne. Strategicznym celem AOP Health jest ciągłe dostarczanie nowych opcji leczenia w odniesieniu do chorób rzadkich.