Przejdź do głównej strony
Polska

Przyczyna

Ostatnie wyniki pokazały, że padaczka Rolanda jest spowodowana zaburzeniem genetycznym w chromosomie 11. Tylko niewielka grupa dzieci mających tak zwane „ognisko Rolanda” w EEG faktycznie cierpi na padaczkę. 

Choroba pojawia się między 3 a 13 rokiem życia, osiągając szczyt między 5 a 10 rokiem życia. Chłopcy chorują częściej niż dziewczęta (stosunek 6 do 4).

Objawy

Napad padaczkowy

Głównym objawem padaczki Rolanda są napady czuciowo-ruchowe. Napad zwykle zaczyna się od mrowienia i uczucia drętwienia (parestezje) na języku, wargach, dziąsłach i policzkach na połowie twarzy. To z kolei zamienia się w drgania i skurcze w tych samych obszarach (mioklonie). Inne objawy obejmują zatrzymanie mowy i trudności z połykaniem w połączeniu ze zwiększonym wydzielaniem śliny. Zdolność mówienia przy zachowaniu przytomności jest kluczową cechą napadu padaczkowego. 

Zwłaszcza u młodszych dzieci występują dodatkowe drgania mięśni w ramieniu, nodze lub całej dotkniętej napadem połowie ciała. 

Mogą one przekształcić się w napad typu grand mal, chociaż rzadko tak się dzieje.Napady występują zwykle podczas snu (głównie w fazach lekkiego snu rano lub wieczorem).

Napady ogniskowe zwykle nie trwają długo – od kilku sekund do dwóch minut. Napady w nocy mogą trwać dłużej (do pół godziny).

Przebieg

Rokowanie w padaczce Rolanda jest dobre. Z reguły napady nie zdarzają się zbyt często, nie są bardzo ciężkie i całkowicie zanikają w okresie dojrzewania. Zmiany w EEG mogą być widoczne przez okres do dwóch lat.

Długotrwały rozwój dzieci z tymi zaburzeniami jest korzystny. Znikają również zaburzenia poznawcze i problemy behawioralne.

Badanie kliniczne, EEG i neuropsychologiczne

Rozpoznanie padaczki Rolanda jest zwykle bardzo łatwe ze względu na typowy obraz kliniczny oraz na podstawie wyników badania EEG (elektroencefalografia).W EEG charakterystyczne są wysokie iglice z odchyleniami w dwóch kierunkach (iglice dwufazowe), po których następują fale wolne, obserwowane w okolicy centralno-skroniowej (nad środkową częścią płata skroniowego).Badanie EEG u pacjentów podczas snu może potwierdzić wstępną diagnozę.

Badanie fizykalne zwykle nie ujawnia niczego rzucającego się w oczy.Testy neuropsychologiczne wykazują obecność tak zwanych „specyficznych trudności w uczeniu się”, takich jak trudności w koncentracji i zakłócenia szybkości, elastyczności i percepcji.

Życie codziennePadaczka Rolanda zwykle nie ma negatywnego wpływu na jakość życia dzieci dotkniętych chorobą. Mogą one normalnie uczęszczać do szkoły bez żadnych problemów. Mogą jednak cierpieć na zaburzenia uwagi, percepcji i mowy.Ważne jest, aby każdy, kto ma do czynienia z dziećmi cierpiącymi na padaczkę (pielęgniarki przedszkolne, nauczyciele itp.) był poinformowany o chorobie i wiedział, co robić w przypadku napadu.Rokowanie jest bardzo korzystne. Zarówno napady, jak i zaburzenia neuropsychologiczne zanikają całkowicie w okresie dojrzewania.

Życie codzienne 

Padaczka Rolanda zwykle nie ma negatywnego wpływu na jakość życia dzieci dotkniętych chorobą. Mogą one normalnie uczęszczać do szkoły bez żadnych problemów. Mogą jednak cierpieć na zaburzenia uwagi, percepcji i mowy.

Ważne jest, aby każdy, kto ma do czynienia z dziećmi cierpiącymi na padaczkę (pielęgniarki przedszkolne, nauczyciele itp.) był poinformowany o chorobie i wiedział, co robić w przypadku napadu.

Rokowanie jest bardzo korzystne. Zarówno napady, jak i zaburzenia neuropsychologiczne zanikają całkowicie w okresie dojrzewania.