Przejdź do głównej strony
Polska

Prawo autorskie

Wszystkie dane i treści publikowane na naszej stronie internetowej są dokładnie sprawdzane, stale rozszerzane i aktualizowane. Pomimo starannej kontroli treści nie możemy zagwarantować kompletności, dokładności i aktualności informacji. Niniejsza strona internetowa jest zatem udostępniana bez jakichkolwiek gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) dotyczących jej zawartości. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji, jej aktualność lub brak wad. Ponadto wykluczamy odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub szczególne szkody lub szkody następcze. Wyłączenie to ma zastosowanie bez względu na to, czy szkody powstały w wyniku odwiedzenia naszej strony internetowej, korzystania z niej, czy są w jakikolwiek sposób powiązane z tymi działaniami i obejmują (ale nie wyłącznie) wszelkie straty lub szkody spowodowane wirusami, które mogą mieć wpływ na twoje sprzęt komputerowy.

Prawo autorskie & Znaki towarowe

Treści na tej stronie podlegają prawu autorskiemu. Bezpłatne korzystanie, powielanie i rozpowszechnianie tych dokumentów jest niniejszym udzielane wyłącznie do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich pojawi się we wszystkich kopiach i że to zawiadomienie o autoryzacji pojawi się również we wszystkich dokumentach uzupełniających. Używanie nazwy AOP Health w reklamie wraz z rozpowszechnianiem tych dokumentów wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Wszystkie informacje, dokumenty i ilustracje na tej stronie są własnością AOP Health i przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania na tej stronie. Nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek informacji, dokumentów i ilustracji ze strony internetowej AOP Orphan Pharmaceuticals AG jest zabronione

Informacje o zdrowiu

Ta strona internetowa może zawierać informacje dotyczące zagadnień medycznych i zdrowotnych. Te istotne informacje nie stanowią jednak alternatywy dla porad lekarzy, farmaceutów lub innych przedstawicieli sektora medycznego i nie mogą być wykorzystywane do autodiagnozy lub diagnozy innych osób. Dane naukowe, a także informacje dotyczące opracowywania produktów lub terapii podlegają publikacjom pierwszorzędnym, a zatem są zawsze otwarte na wszelkie zmiany.

Links


Ta strona internetowa może zawierać linki hipertekstowe do innych stron internetowych, które są całkowicie niezależne od tej strony. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub autentyczności tych łączy hipertekstowych lub jakichkolwiek informacji lub treści zawartych na innych stronach internetowych. Odwiedzasz inne strony internetowe, z którymi ta strona jest powiązana, na własne ryzyko.