Przejdź do głównej strony
Polska

Szczegółowe informacje o produkcie 

Anagrelide AOP jest wskazany do zmniejszenia podwyższonej liczby płytek krwi i związanych z nimi objawów klinicznych u pacjentów z pierwotną trombocytemią wysokiego ryzyka.

Informacje o leku  

Substancja czynna

Anagrelid

Product Details

Anagrelide AOP is indicated for the reduction of elevated platelet counts and associated clinical symptoms in at high risk essential thrombocythemia patients.