Till innehållet

Våra fokusområden är sällsynta sjukdomar och intensivvård.

Om AOP Health.

I mer än 25 år har AOP Health arbetat och hjälpt sjukvården och patienter från sitt huvudkontor i Wien, sina dotterbolag och representationskontor i Europa och Mellanöstern samt via partners över hela världen. Ända sedan företaget grundades har företaget fokuserat på patienternas individuella behov och behandlingar. AOP har en tydlig forskningsinriktad strategi och en mycket god förståelse för sällsynta sjukdomar och intensivvård.

Sofia Opitz

AOP Health är ett företag med en dynamisk kultur där patienten är i fokus. Mitt mål är att expandera vår verksamhet i regionen tillsammans med AOP Health Nordic Team samt nära sjukvården och stödja patienter med sällsynta och kritiska sjukdomar.

Vad är sällsynta sjukdomar?

En sällsynt sjukdom definieras utifrån hur sällsynt sjukdom är och hur ofta den förekommer i befolkningen. Ur global synvinkel är definitionen  dock inte konsekvent. I Europa definieras därför de sjukdomar som förekommer hos färre än 5 per 10 000 invånare som sällsynta sjukdomar.

Vill du arbeta hos oss?

Vi letar alltid efter fler ambitiösa medarbetare och talanger. Bli en del av AOP Health Team och utveckla, undersöka och tillhandahålla lälkemedel för sällsynta sjukdomar och inom intensivvård.

Hitta jobbmöjligheter på vår globala webbplats

Hör av dig till oss.

AOP Health tillhandahåller nya terapier för sällsynta sjukdomar och inom intensivvårdsmedicin. För ytterligare information och upplysningar, vänligen kontakta oss.

Till huvudnavigeringen