Prejsť na hlavný obsah
Slovensko

Príčiny 

Fibrilácia predsieníFibrilácia predsiení je jednou z najčastejších klinicky významných srdcových arytmií.PríčinyFibrilácia predsiení (FP) je jednou z najčastejších klinicky významných srdcových arytmií. Odhaduje sa, že do roku 2050 bude arytmiou postihnutých 5 – 16 miliónov dospelých obyvateľov v USA a viac ako 1 milión v Japonsku. Dostupné údaje naznačujú, že prevalencia FP môže byť nižšia v ázijských krajinách ako v západných krajinách. U jednotlivých osôb starších ako 80 rokov sa odhaduje prevalencia na 2% až 3% v Japonsku v porovnaní so 7% až 14% v západných krajinách. Prevalencia v rovnakej vekovej skupine sa uvádza 5,8% v Singapure a 4,0% v Kórei. V Číne sa prevalencia odhaduje na 5,9 % u jednotlivých osôb vo veku 80 až 84 rokov.  

Medzi kultúrami existujú potenciálne rozdiely aj v liečebných postupoch a hláseniach ochorenia, ako aj v genetike. Napriek týmto rozdielom, epidemiologické faktory súvisiace s FP v západnej a ázijskej populácii môžu byť podobné.Fibrilácia predsiení (FP) sa spája o zvýšeným rizikom embolickej cievnej mozgovej príhody (mozgová porážka), srdcového zlyhávania a kardiovaskulárnej morbidity. Medzi príznaky patria palpitácie , závraty, dýchavica a bolesti v hrudníku. Manažment FP sa zameriava na prevenciu komplikácií spojených s arytmiou a na redukciu príznakov. Liečba zahŕňa konverziu na sínusový rytmus (SR). Preferuje sa rýchla kardioverzia, pretože jej oneskorenie o viac ako 12 hodín v porovnaní s krátkym trvaním fibrilácie predsiení (menej ako 48 hodín), môže zvýšiť riziko vzniku ischemickej CMP počas 30 dní po konverzii.

Zdroj: 

Gregory N. Beatch, PhD, corresponding author Kiran Bhirangi, FRCS, Steen Juul-Moller, DMSc, and Jörg Rustige, MD, J Cardiovasc Pharmacol. 2017 Feb; 69(2): 86–92.Published online 2016 Nov 21. doi: 10.1097/FJC.0000000000000445PMCID: PMC5295492PMID: 27828791