Przejdź do głównej strony
Polska

As a privately owned company AOP Health is devoted to long-term commitment, high quality, and continuity. For a small number of very special diseases the company is the sole supplier of some key therapeutic agents throughout the world.

Founding

AOP Orphan – now AOP Health – was founded in 1996 by Dr. Rudolf Widmann with the aim of developing and providing therapy options for patients with rare diseases, and then introducing the therapy options first in Austria, the European core countries of AOP Health, and finally in the international market.

Team

1
Jacek Kalinowski Country Manager Poland

“AOP Health koncentruje się na potrzebach najbardziej pokrzywdzonych i niejednokrotnie zapomnianych grup chorych, pacjentów z chorobami rzadkimi. AOP Health nie tylko zapewnia im dostęp do programów leczenia chorób rzadkich, ale również wspomaga własnymi kompetencjami cały proces leczenia.”

Julita Abramowicz Product Manager

“Naszym przywilejem jest możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami i wspomaganie ich, na miarę naszych możliwości, w niesieniu pomocy chorym dotkniętym chorobami rzadkimi.”

1

Fakty i liczby 

Firma AOP Health jest w pełni zaangażowana w rozwój farmaceutyczny i kliniczny oraz komercjalizację leków już od ponad 20 lat.

Motywacją naszego zespołu w AOP Health jest pomoc pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie. Osiągamy to współpracując z interesariuszami polskiego systemu opieki zdrowotnej. Partnerstwa w branży farmaceutycznej oraz w dziedzinie opieki zdrowotnej mają kluczowe znaczenie dla znalezienia i dostarczenia rozwiązań dla pacjentów, zwłaszcza w leczeniu chorób rzadkich.

Polska zajmuje szczególną pozycję wśród wielu krajów, w których AOP Health ma swoje filie. Na tym rynku firma rozpoczęła swój rozwój w 2002 r. Tu również AOP Health ma jeden ze swoich największych lokalnych zespołów, zatrudniający około piętnastu pracowników w Dziale Marketingu i Sprzedaży oraz w Dziale Medycznym dla wszystkich trzech sekcji terapeutycznych. 
 

 

2mln
OSÓB
PACJENCI Z CHOROBAMI RZADKIMI W POLSCE
W Europie za rzadkie uznaje się choroby, które występują u mniej niż 5 osób na 10 000. Problem chorób rzadkich w Polsce dotyczy ponad 2 milionów obywateli.
DOSTĘPNE LECZENIE
W Polsce AOP Health oferuje siedem produktów.
7
produktów
3
OBSZARY
TRZY OBSZARY TERAPEUTYCZNE
AOP Health Poland oferuje produkty w trzech obszarach terapeutycznych: Hematoonkologii, Kardiologii i Pulmonologii oraz Neurologii i Zaburzeniach Metabolicznych.

Vision & Mission

Milestones

History of more than 20 years means many significant milestones — in research,  social, business spheres and regulatory affairs — that were and are important for AOP Health.

1996

Foundation of AOP Health in Vienna

1999

The Orphan Regulation EC no 141/2000

2001

1st Approval of Anagrelide in Europe

2004

European Union Expansion

2005

Prostacyclin Analogues Approval

2005

JAK2 Discovery

2008

Renaissance of Interferon (IFNα)

2010

UDCA Designation

2010

Tetrabenazine Approval in Central Europe

2012

Nabilone Approval in Austria

2013

Start of the PROUD PV Study

2015

Beta-blocker for severe sepsis

2016

Pitolisant approval

2017

Landiolol approval

2018

Treprostinil and PAH

2019

BESREMi® Approval

NAUKA I INNOWACJA
Od koncepcji do leku 

Zespół AOP Health zajmuje się wszystkimi istotnymi aspektami rozwoju produktu, począwszy od badań przedklinicznych i toksykologii, poprzez rozwój farmaceutyczny i kliniczny, w tym kwestie regulacyjne, zarządzanie jakością i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Czytaj więcej na globalnej stronie internetowej
POŁĄCZENI NA CAŁYM ŚWIECIE
Partnerstwo 

Partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla AOP Health. Umożliwia dalszy rozwój portfolio AOP Health dla chorób rzadkich i umożliwia dostęp do pacjentów poza głównymi rynkami firmy w Europie. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA GLOBALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Corporate culture

Thanks to many years of experience in the provision of complex and individualized treatments, AOP Health gained special expertise and market presence in the field of rare diseases.

Since its very start AOP Health has borne the social responsibility of further life quality improvement for patients with severe, rare and life-threatening diseases. We at AOP Health conduct intensive research for this purpose, believing that developing and providing solutions for patients is the most important part of the AOP Health corporate responsibility. When it comes to wanting the best for the patients, we stand side-by-side with each other as a team, with researches, physicians, therapists, caregivers, patient organizations and other stakeholders. 

AOP Health is keen to keep one of its greatest assets – it is closely networked with the key specialists in all markets and is therefore able to help patients with rare diseases from Austria throughout the world.

The future

Thanks to our advancements in the field of therapies, an increasing number of patients survive their disease or are able to live with it for a longer period of time. In the next few decades, personalized medicine, individual treatment opportunities will emerge more and more as the standard in AOP Health’s therapy concepts as well.

Novel technologies such as next-generation sequencing (NGS) will play an equally crucial role as the increasing quantities of big data and conclusions derived from the daily lives of patients also beyond the strictly regulated conditions of clinical trials, e.g. real-world evidence.

Furthermore, the increasing health competence, health literacy of patients and their family members will also determine the future of pharma and health care sector.