K obsahu

Zaměření na vzácná onemocnění a intenzivní medicínu.

Společnost AOP Health je evropským průkopníkem v oblasti integrované léčby vzácných onemocnění a v intenzivní medicíně.

O společnosti AOP Health Česká republika.

Více než dvě dekády se AOP Health Česká republika s plným nasazením soustředí na klinický vývoj léčiv určených pro léčbu vzácných onemocnění a jejich následné uvedení na trh. Je průkopníkem v oblasti integrovaných terapií pro vzácná onemocnění a intenzivní péče v Evropě. Naše spolupráce s partnery v rámci českého zdravotnictví je odrazem pevného přesvědčení, že partnerství mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickým systémem je základem pro hledání efektivních léčebných řešení pro tyto pacienty. AOP Health v České republice hraje důležitou roli mezi mnoha zeměmi, kde naše společnost působí, s historií rozvoje sahající do roku 2003. Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se plně věnují rozvoji čtyř terapeutických oblastí v rámci léčby vzácných diagnóz.

MUDr. Veronika Chicevičová

Naším hlubokým přáním je nabízet inovativní léčebné postupy pacientům s vzácnými onemocněními a současně vyvíjet nové léčebné modality pro pacienty, kteří na naději a pomoc v léčbě svých vzácných onemocnění stále čekají. Cítíme se být vědecké komunitě i pacientským organizacím více partnerem než prodejcem.

PharmDr. Šárka Reitlerová

Jsme odhodláni nepolevit ve snaze o zlepšení standardů léčby vzácných onemocnění. I při dynamickém rozvoji naší společnosti si klademe za cíl zůstat inovativní, průkopnickou, profesionální a empatickou organizací, která si uchovává svou firemní filozofii stavějící pacienta na první místo.

Co jsou vzácná onemocnění?

To, zda je nemoc definována jako vzácná, závisí na četnosti jejího výskytu v populaci. Z globálního hlediska však definice není konzistentní. V Evropě jsou tedy jako vzácná onemocnění definována ta onemocnění, která se vyskytují u méně než 5 na 10 000 obyvatel.

Terapeutické oblasti

Začněte svou kariéru.

Hledáme ambiciózní kandidáty. Staňte se součástí společnosti AOP Health a pomozte našemu týmu vyvíjet, zkoumat a poskytovat léčbu v oblasti integrovaných terapií pro vzácná onemocnění a intenzivní péče.

Podívejte se na naše pracovní příležitosti

Spojte se s námi.

Společnost AOP Health poskytuje nové léčebné postupy pro vzácná onemocnění a intenzivní medicínu. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

K hlavní navigaci