K obsahu

Otisk

Vlastník a provozovatel webových stránek:

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Člen skupiny AOP Health Group

Leopold-Ungar-Platz 2
1190 Vídeň, Rakousko
Tel.: + 43 1 503 72 44
Fax: +43 1 503 72 44 5
E-mail: office[at]aoporphan.com

Ředitelé

Dr. Martin Steinhart a Bernhard Nachbaur, LL.M.

Účel společnosti:

Výroba a distribuce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků .

DIČ: ATU57344706
IČ FN 237770m
Rejstříkový soud: Obchodní soud: Vídeň, Rakousko
Sídlo: Vídeň, Rakousko

Zastoupení pro ČR:

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH – organizační složka
se sídlem: Pod Děvínem 3071/28, Praha 5, 150 00, Česká republika 
IČ: 700 98 883 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 38303 

Platná pravidla a předpisy

Rakouský zákon o léčivech (AMG)
rakouský zákon o léčivých přípravcích (MPG)
Rakouský zákon o regulaci obchodu a průmyslu (Gewerbeordnung GewO 1994)

  • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Regulační orgán/obchodní orgán:

  • Městský úřad pro 18./19. okres ve Vídni, Rakousko, vykonávající všeobecný obchodní dohled.
  • Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví provádí dozorovou kontrolu
  • AGES, Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin
  • Člen Hospodářské komory Vídeň, Rakousko

Řešení sporů online:

Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na platformě EU pro online řešení sporů:
 Stížnosti můžete zasílat také na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Webové stránky

www.aop-health.com
Koncepce, návrh UX a uživatelského rozhraní a technický vývoj:
FONDA - Agentura pro digitální média a komunikaci

Účel webových stránek

Poskytování informací o vzácných onemocněních široké veřejnosti.

Bezpečnost léčiv

Hlášení nežádoucích účinků léčiv:

Pro Českou republiku: Pokud máte podezření na nežádoucí účinek nebo potřebujete další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, člena AOP Health Group, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. Případné podezření na nežádoucí účinky našich léčivých přípravků můžete nahlásit také MUDr. Janetě Filové e-mailem na adresu office.cz[at]aoporphan.com, či telefonicky na čísle +420 251 512 947. Další možností pro pacienty a zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://nezadouciucinky.sukl.cz/

Odmítnutí odpovědnosti:

Informace o zdraví: tyto webové stránky mohou obsahovat informace týkající se lékařských a zdravotních témat. Tyto informace však nepředstavují alternativu k pokynům lékařů, lékárníků nebo jiných zástupců odborných zdravotnických pracovníků a neslouží k autodiagnostice ani k diagnostice jiných osob. Vědecké údaje, stejně jako informace týkající se vývoje léčivých přípravků nebo terapií, se po iniciálním zveřejnění mohou dále měnit.

 

K hlavní navigaci